Aletsch Ice #1, 2011

Aletsch Ice #1, 2011

 Aletsch Ice #2, 2011

Aletsch Ice #2, 2011

 Aletsch Ice #3, 2011

Aletsch Ice #3, 2011

 Aberporth, 2010

Aberporth, 2010

 Chinese Banyan, Wanchai, 2012

Chinese Banyan, Wanchai, 2012

Sha Kok Mei (2012)

Sha Kok Mei (2012)

 Park Shore, 2010

Park Shore, 2010

 Aberaeron, 2010

Aberaeron, 2010